Kancelaria notarialna w Katowicach prowadzona przez Notariusza Mirosława Szurę

Zadzwoń do nas:

32 355 00 43

logo

08:30 - 16:30

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek

10:00 - 18:00

Środa

8:30 - 15:30

Piątek

ul. Graniczna 29/102

40-017 KATOWICE

Kontakt

Kontakt z nami

Kontakt - Kancelaria Notarialna Mirosław Szura

Kancelaria notarialna mieści się w Katowicach przy ul. Granicznej 29, naprzeciw Centrum Handlowego BELG, w biurowcu BIPROMET na I piętrze.
Duża dostępność parkingów w tym parkingu strzeżonego przy ul. Przemysłowej.
Dla osób niepełnosprawnych dostęp windą z parkingu wewnętrznego biurowca z poziomu -1

Telefon

Tel: +48 32 355 00 43

Tel: +48 32 774 58 25

E-mail

biuro@notariusz-silesia.pl

Adres

ul. Graniczna 29/102

40-017 KATOWICE

Dojazd

Przystanek: Katowice Graniczna:

Linie: T6, T7, T11, T13, T14, T15, T16, T20, T23

Przystanek: Katowice Krasińskiego:

Linie: 910

Przystanek: Osiedle Paderewskiego Powstańców:

Linie: 51, 672, 674, 900, 910

Formularz kontaktowy

Jak możemy Ci pomóc? Napisz do nas.

W związku z przesłaną do nas wiadomością e-mail Kancelaria informuje:

  1. Administratorem danych osobowych jest Notariusz Mirosław Szura, prowadzący Kancelarię Notarialną w Katowicach, pod adresem ul. Graniczna 29/102, 40-017 KATOWICE, posiadający numer NIP 575-135-64-96, z którym można się skontaktować poprzez numer telefonu: 32 355 00 43 oraz e-mail: biuro@notariusz-silesia.pl.
  2. Przekazane dane osobowe lub dane pozyskane w procesie przygotowawczym są wykorzystywanie wyłącznie przez Administratora danych (Mirosława Szurę), podmioty przez niego upoważnione (m.in. pracownicy Kancelarii)- w celu realizacji czynności notarialnych, podmioty z którymi zawarł umowę powierzenia (np. informatyk), oraz podmioty, którym Notariusz na podstawie przepisów prawa jest zobowiązany przekazać dane dotyczące dokonywanych czynności notarialnych w celu wykonania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów ( np. przekazanie danych do sądu wieczystoksięgowego, urzędu skarbowego),
  3. Dane uzyskiwane przez Administratora danych (Mirosława Szurę) są pozyskiwane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do zrealizowania czynności notarialnych zleconych przez Stronę (osobę, która zgłasza się do Notariusza (Administratora danych) w celu dokonania czynności notarialnej),
  4. Notariusz jako Administrator danych działa jako osoba zaufania publicznego , na podstawie  Ustawy Prawo o notariacie oraz przepisów szczególnych, jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną (czynności notarialnych),
  5. Administrator danych (Mirosław Szura) nie przekazuje posiadanych danych osobowych osobom niezwiązanym z czynnościami notarialnymi, chyba że osoby te działają z pisemnego upoważnienia strony  ( również w formie elektronicznej),
  6. Przekazane dane osobowe będą przechowywane w Kancelarii  przez okres 10 lat, następnie odpowiednie nośniki informacji (akty notarialne, repertoria) zostaną przekazane do archiwum sądu a pozostałe nośniki danych i/lub dane osobowe zostaną usunięte lub zniszczone.
  7. Osoba udostępniająca dane ma prawo do żądania od Administratora danych (Mirosława Szury)  dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu  wobec przetwarzania, a także do ich przeniesienia, jedynie w zakresie nie wynikającym z obowiązku ustawowego ustawy Prawo o notariacie.

Strona w budowie

Wersja demonstracyjna.