Notariusz Mirosław Szura został powołany na Notariusza w Katowicach decyzją Ministra Sprawiedliwości DO IV 6240-57/11.

Kancelaria notarialna prowadzona przez Notariusza Mirosława Szurę w Katowicach

Kancelaria Notarialna sporządza akty notarialne, jeżeli zastosowania takiej formy wymaga prawo bądź jeśli zachowania takiej formy życzy sobie klient.

Kancelaria Notarialna prowadzona przez - notariusza Mirosława Szurę - wykonuje pełen zakres czynności notarialnych.

Nasi notariusze sporządzają akty notarialne w siedzibie kancelarii w Katowicach, również w przypadkach uzasadnionych, w siedzibie lub domu klienta.

Kancelaria prowadzi obsługę także w języku angielskim oraz francuskim. Klient nie władający językiem polskim, winien stawić się do aktu notarialnego wraz z tłumaczem przysięgłym.

Siedzibą Kancelarii Notarialnej są Katowice.

Z poważaniem
Mirosław Szura

NIP: 575-135-64-96
VAT UE : PL5751356496
REGON: 240037566

Numery kont:

PKO BP: 61 1020 1664 0000 3802 0386 6647
ING SA: 83 1050 1155 1000 0022 9039 3723

Godziny otwarcia kancelarii:

poniedziałek08:30-16:30
wtorek08:30-16:30
środa10:00-18:00
czwartek08:30-16:30
piątek08:30-15:30

Istnieje również możliwość dokonania czynności notarialnej poza godzinami otwarcia Kancelarii po indywidualnym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu.

tel. 32 355 00 43

Niniejsza strona nie stanowi reklamy, a w szczególności reklamy osobistej, ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Strona ta nie jest także wyjaśnieniem dotyczącym dokonywanych czynności notarialnych w rozumieniu art. 80 §3 ustawy Prawo o notariacie.

Notariusz Katowice | © 2017 - Kancelaria Notarialna Mirosław Szura